asbest in woning

Asbest bij verkoop woning: wat moet je weten?

Asbest is een materiaal dat tot voor een jaar of dertig veel gebruikt werd in de bouw. Het heeft namelijk een aantal aantrekkelijke eigenschappen. Asbest is brandwerend, slijtvast, thermisch en akoestisch isolerend en ook nog eens goedkoop. Sinds algemeen bekend is dat het inademen van asbestvezels ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid, wordt het niet meer toegepast. Vanaf 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. En het asbest dat in nog in veel woningen zit – volgens schattingen bevatten gebouwen in Vlaanderen maar liefst 2.3 miljoen ton aan asbesthoudende materialen – moet worden opgeruimd. Dit is een gefaseerd proces:

· Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een officieel asbestattest te hebben.

· Tegen 2034 moeten alle risicovolle asbesttoepassingen verwijderd zijn uit gebouwen en woningen.

· Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen ook verwijderd worden.

· En vanaf 23 november 2023 moet bij verkoop van een woning die ouder is dan 2001 een asbestattest worden overlegd aan de koper. Deze wet is dus al van kracht, en heeft gevolgen voor iedereen die zijn huis wil verkopen.

Wat is een asbestattest?

Bij verkoop van een woning die gebouwd is voor 2001 is een asbestattest verplicht. Voor dit attest wordt het pand geïnspecteerd door een deskundige. Deze onderzoekt welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat van het asbest is en hoe het veilig kan worden beheerd of verwijderd. De inspectie is ‘niet-destructief’. Dit wil zeggen dat er geen wanden of vloeren worden opengebroken om eventueel aanwezig asbest op te sporen. Als resultaat van de inspectie geeft het asbestattest een asbestscore voor de woning.

De asbestscore

De asbestscore is een beoordelingssysteem dat de staat van asbesthoudende materialen in een gebouw evalueert en classificeert. Deze score geeft aan in welke mate het aangetroffen asbest een risico vormt voor de bewoners of gebruikers van het gebouw. De score varieert van 1 tot 3, waarbij:

Score 1 aangeeft dat de asbesthoudende materialen in goede staat zijn en geen directe actie vereisen, maar wel regelmatig gemonitord moeten worden.

Score 2 duidt op asbesthoudende materialen die beginnen te degraderen, waardoor een zeker risico ontstaat. Sanerings- of beheersmaatregelen op middellange termijn zijn noodzakelijk.

Score 3 wijst op ernstig beschadigde asbesthoudende materialen die onmiddellijke verwijdering of sanering vereisen om blootstelling en gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Als er asbest in mijn woning wordt gevonden, kan ik deze dan niet verkopen?

Zo’n vaart loopt het niet. Bij een asbestscore van 1 of 2 levert de aanwezigheid van asbest in je woning geen direct gevaar voor de gezondheid op, en staat niets de verkoop in de weg.

De Antwerpse Huisopkoper regelt en betaalt het asbestattest

De Antwerpse Huisopkoper koopt moeilijk verkoopbare woningen en neemt de verkoper alle rompslomp uit handen. Zo regelen en betalen we ook alle wettelijk verplichte attesten, waaronder het asbestattest.


Je denkt eraan je huis of appartement te verkopen? Kijk dan zeker eens naar onze 4 voordelen.
Overtuigd? Vraag hier een gratis en vrijblijvende prijsvoorstel aan. We helpen je graag verder!