attesten bij verkoop woning

Het asbest attest

update verplichte attesten bij verkoop van je woning

Bij verkoop van onroerend goed moeten er attesten worden overlegd, waarin de
resultaten van een aantal keuringen worden vermeld. Kopers krijgen zo uitgebreide
informatie over de staat van een woning en de eventuele risico’s en gebreken.

Voor verkopers betekent deze wettelijke verplichting echter een hoop regelwerk.
Daarom neemt de Antwerpse huisopkoper alle attesten voor zijn rekening, inclusief
het nieuwe asbestattest. dat sinds 23 november 2022 verplicht is.

Wij regelen en betalen deze verplichte attesten tot een bedrag van 2.500 euro:

  • EPC-keuring – het energieprestatiecertificaat
  • Gaskeuring – keuring van de gasleidingen
  • Elektrische keuring – keuring van de elektrische installatie
  • Bodemattest – waarin alle gegevens over de grond
  • Kadastrale legger – uittreksel uit het register
  • Keuring stookolietank – niet verplicht, wel geadviseerd
  • AGIV-watertoets – het risico op overstromingsgevaar
  • Postinventariedossier – verplicht voor wningen gebouwd na 2001
  • Asbestattest – het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw.

Het nieuwe asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is bij verkoop van een woning die gebouwd is voor 2001 een asbestattest verplicht. Is je woning jonger dan 2001, dan zit er normaal geen asbest in.

Voor dit attest wordt het pand geïnspecteerd door een deskundige. De inspectie is ‘niet-destructief’. Dit wil zeggen dat er geen wanden of vloeren worden beschadigd om eventueel aanwezige asbest op te sporen. Het asbestattest is hetresutaat van deze inventarisatie. Het beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat van het asbest is en hoe het veilig
kan worden beheerd of verwijderd.

De Antwerpse huisopkoper neemt de kosten voor het asbestattest (afhankelijk van de grootte van het gebouw tussen de 500 en
1.500 euro) voor zijn rekening.

Wat als er asbest in mijn woning zit?

Het nieuwe asbestattest is de eerste stap op weg om Vlaanderen in 2040 asbestveilig te maken. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw over een asbestattest beschikken. Waarschijnlijk vraag je je nu af:

Wat als er asbest in mijn woning wordt gevonden, kan ik deze dan niet verkopen?

Zo drastisch is de wet niet. Niet alle asbestbronnen vormen een risico bij dagelijks gebruik van een gebouw. Als de aanwezigheid van asbest in je woning geen gevaar voor de gezondheid oplevert, staat niets de verkoop in de weg.

Maar natuurlijk is de aanwezigheid van asbest geen goed nieuws voor de verkoop. Hoe gaan de potentiële kopers reageren op een negatief attest? We weten allemaal dat asbest een gezondheidsrisico inhoudt en het sowieso op termijn moet verwijderd worden.

Nu is er nog geen verplichting maar de inventarisatie is wel gemaakt. Het is helemaal niet denkbeeldig dat er nadien een verplichting wordt opgelegd om het asbest binnen een bepaalde termijn te saneren.

Het verwijderen van asbest doe je best niet zelf. Gecertifieerde bedrijven verwijderen dit op een veilige manier. Helaas brengt dit een extra kost mee. Enerzijds voor het verwijderen van het asbest; anderzijds voor het vernieuwen van het dak, het pleisterwerk, … waar de asbest in aanwezig was.


Je denkt eraan je huis of appartement te verkopen? Kijk dan zeker eens naar onze 4 voordelen. Vraag gerust een gratis en vrijblijvende offerte aan. We helpen je graag verder.