vastgoedmakelaar

Vastgoedhandelaar

Een vastgoedhandelaar koopt zelf vastgoed aan met als doel dit te verhuren of te verkopen. Na aankoop van het vastgoed, dit kan zijn een rijhuis, een appartement, een herenhuis een villa of zelfs een studio worden hier meestal verbouwingswerken of veranderingswerken aan uitgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld een oude woning worden aangekocht die wordt gesloopt en er een nieuwe woning voor in de plaats komt. Een winkelpand of handselspand kan bijvoorbeeld worden aangekocht en omgevormd door een bestemmingswijziging naar een woonhuis of een appartement.

Een vastgoedhandelaar hoeft geen erkenning van BIV te hebben daar hij niet bemiddelt tussen 2 partijen, maar handelt als koper en vervolgens als eigenaar/verkoper/verhuurder.

Een vastgoedhandelaar maakt ook zelf een schatting en hij zal de prijs van de woniing zo correct mogelijk dienen in te schatten, rekening houdend met alle facotren gaande van, het pand leeg maken, betalen van alle attesten voor verkoop, schade aan de woning, dit kan zijn vocht in de woning of een woning die onbewoonbaar is, daar hij effectief met geld over de brug dient te komen. Het risico van een vastgoedhandelaar is dan ook aanzienlijk groter dan dat van de vastgoedmakelaar. Wordt de woning te hoog ingeschat door de vastgoedhandelaar en dient ze daarna met verlies doorverkocht te worden, dan verliest de vastgoedhandelaar hier effectief geld.

Een vastgoedhandelaar is een profesionele koper van vastgoed en koopt dit aan met alle zichtbare en verborgen gebreken. Hij kan na aankoop geen verhaal halen op de verkopers indien hij op een gebrek stoot. Als je dus aan een vastgoedhandelaar verkoopt ben je dus volledig gerust dat je niet meer aansprakellijk kan gestelt worden.

Vastgoedmakelaar

Een vastgoedmakelaar probeert een woning te verkopen. Hij zoekt een koper voor de woning die hij mag verkopen.

Een vastgoedmakelaar dient te beschikken over een BIV-erkenning en dient zich te houden aan de deontologische verplichtingen van het BIV (Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars). Bedienden die in een vastgoedkantoor werken hoeven die erkenning niet te hebben, als zij onder supervisie werken van een erkende vastgoedmakelaar. Deze laatste draagt dan ook de verantwoordelijkheid over de daden van deze bediende.

Een vastgoedmakelaar koopt geen vastgoed en heeft dus minder risico om een woning verkeerd in te schatten. De taak van de vastgoedmakelaar bestaat er in om te bemiddelen tussen de verkoper van een woning en de kandidaat-koper voor die woning. Een vastgoedmakelaar zijn taak bestaat hierin dat bij kan bemiddelen en zal hij van de verkoper daartoe een schriftelijke opdracht dienen te krijgen. Deze verkoopsopdrachten zijn meestal exclusief, wat inhoudt dat tijdens de periode dat die overeenkomst loopt de verkoper niet meer zelf kan verkopen, tenzij hij de vastgoedmakelaar daarvoor een schadevergoeding betaalt, wat dus bij een slechte makelaar een groot nadeel is voor de verkoper, hij moet ofwel een schadevergoeding betalen ofwel wachten tot de periode voorbij is.
De concurrentie onder de vastgoedmakelaars is groot zodat verkopers zich dan ook snel laten verleiden om meerdere vastgoedmakelaars te contacteren om een “gratis schatting” te maken van hun woning. Onder druk van die concurrentie worden de prijzen van schattingsverslagen nogal dikwijls zeer positief dus met andere woorden te hoog ingeschat. De verkoper komt al snel in de verleiding om die vastgoedmakelaar te geloven, die hem de hoogste prijs belooft. Het enige risico dat de “hoogst schattende vastgoedmakelaar” loopt is dat hij het goed niet verkocht krijgt en geen commissie kan aanrekenen. De vastgoedmakelaar heeft wel gedurende maanden met zijn reclame bord op de gevel van een woning kunnen hangen wat mogelijks andere contracten heeft opgeleverd. Voor de verkoper daarentegen is dit vaak een zeer onaangename periode omdat hij zijn vastgoed niet kan verkopen.

Vastgoedmakelaar versus vastgoedhandelaar

Meestal zal een vastgoedmakelaar de verkoopprijs zo positief mogelijk voorstellen om zijn opdracht binnen te halen. Indien het goed aan een te hoge prijs op de markt gezet wordt zal het vermoedelijk maanden of soms zelfs jaren te koop staan. De eigenaar verkeert de ganse periode in de onzekerheid of zijn vastgoed al dan niet verkocht zal geraken en weet ook niet aan welke prijs.

Een vastgoedhandelaar daarentegen zal de eigenaar-verkoper een goed en reëel bod doen, dat meestal varieert tussen 75% en 90% van de echte marktwaarde ligt, afhankelijk van ligging en staat van de woning, maar de vastgoedhandelaar geeft daarbij wel de garantie dat de prijs snel betaald wordt en de notariële akte snel verleden wordt. De verkoper weet dus onmiddellijk wanneer en hoeveel euro’s hij zal ontvangen. Bij een vastgoedhandelaar heb je zekerheid over de verkoopsperiode en over de verkoopprijs.

Nog vragen contacteer de antwerpse huisopkoper